Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V20018012
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele,
  jež jsou uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace, dodavatelem, s převzetím závazku
  zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení
  odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění
  pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.
 • Datum uveřejnění
  15.6.2018 07:59:08
 • Poslední změna
  9.8.2018 06:34:50, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.6.2018 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Alexandr Pyšík, tel: +420 731 101 647, pysik@femenergy.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)